The Mindshift - Coachutbildning

Bli fri från dina begränsande tankar.

För dig som vill utbilda dig till Transformativ ICF Coach och coacha andra till sitt sanna jag

En unik coachutbildning som kombinerar ICF:s kärnkompetenser med Transformativ coaching och de tre principerna.

Utbildningen är för dig som vill komma till en djupare insikt om vem du egentligen är och vilka oanade möjligheter du sitter på. Samtidigt som du lär dig hur du kan coacha andra till samma insikter.

Du kommer lära dig hur du frigör dig själv och dina klienter från tankarnas slaveri. Tankar som oftast håller oss i fångenskap genom att berätta att vi skall finnas till för alla andra, att vi skall jämföra oss och tävla mot varandra i jakten på att duga, vara omtyckt eller lyckas i omgivningens ögon.

När vi lär oss att leva ett liv baserat på förväntningar och krav från utsidan är det lätt att vi förlorar kontakten med vår innersta kärna och därmed vår intuition (vår förmåga att göra en omedelbar bedömning med medvetandet utan att ha tillgång till alla fakta). Vi tappar bort oss själva, vår vilja och livsenergin.

När du har en klar insikt om vad som är sant för DIG så kan du bli medveten. Din medvetenhet påverkar dina framtida handlingar och du börjar leva ett liv där du är autentiskt dig själv. Att vara autentisk betyder att du följer dig själv istället för någon eller något annat. På så vis blir du fri och med friheten följer tex ökad tydlighet, lätthet, kreativitet och humor. Så skapar du ditt eget friska, hållbara kretslopp.

Vem riktar sig utbildningen till

Den här coachutbildningen är för dig som är lika intresserad av din egen utveckling som andras. Den vänder sig både till dig som vill bli professionell coach och till dig som vill utveckla ett coachande ledarskap. Kanske driver du eget företag och vill ha verktyg för att fördjupa din kontakt med kunder eller klienter. Oavsett vilken av dessa roller du befinner dig i kommer du få med dig livsomvälvande insikter som tar dig och ditt ledarskap till en helt ny nivå.

Genom att vara en inspiratör för de du leder och/eller för dina kunder kommer du att tillåta dem att bli mer av sig själva så att deras storhet också kommer världen till del i större utsträckning.

Med ett coachande förhållningssätt som grund stödjer vi dig att upptäcka och utveckla din unika coach-/ledarstil. Vägen går genom att du får upptäcka mer av din egen potential och att du utmanas just där du behöver utmanas för att ta nästa steg i din personliga utveckling. Du lär dig också att coacha dina kunder/medarbetare med ett autentiskt intresse för deras utveckling. Allt detta leder givetvis till bättre resultat, högre kreativitet, effektivare kommunikation, mer självständighet och ökad lönsamhet för alla inblandade.

Utbildningen är godkänd enligt ICF så om du vill kan du certifiera dig enligt deras regelverk.

 

Första blocket 

Vi börjar vår tid tillsammans med att rikta strålkastaren  på oss själva – vår egen förmåga att känna livet inom oss, som Madicken uttrycker det så härligt  när hon slår upp fönstret på morgonen.

 • Principerna bakom förståelsen inifrån och ut – varifrån människors upplevelse av livet verkligen kommer ifrån och varför det är viktigt att förstå det.
 • Väck ditt geni till liv – sinnets fantastiska kapacitet för insikt, kreativitet och vägledning
 • Kraften av insikt, förundran och en värld av djupare känslor
  Hur du på ett tillförlitligt sätt sätter igång din egen känsla av liv, upplever personliga genombrott och skapar bestående förändring
 • Energin bakom intentioner och mål

 

Andra Blocket 

Det finns ingen större gåva du kan ge en annan människa än  att vara helt närvarande i stunden. Under det här blocket kommer vi att arbeta med att känna igen gnistan av ”the true self” i dig själv och  andra.  

 • Djupt lyssnande, connection  och tillit
 • Transformativ närvaro – Genom att  vara mer av den du verkligen är kommer du att skapa störst inverkan på klienten
 • Att vara i utrymmet där mänsklighet och det stora energifältet  samverkar

 

Tredje blocket

I en värld av ständigt ökande volatilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (VUCA) är förmågan att vara `en säker hamn i en storm` guld värd. När du på ett tillförlitligt sätt kan hjälpa människor att vakna upp till det djupaste och bästa de har inom sig, är nästa jobb att hjälpa dem att navigera i sin värld med mer lätthet och glädje. Vi kommer bl.a att gå igenom.

 • Hur man släpper prestationen och i stället skapar innovation och kreativa lösningar
 •  Hur man vårdar gnistan av kärlek och förståelse i relationer 
 • Hur man sätter gång kroppens medfödda drivkraft för hälsa och optimerar förutsättningarna för läkning
 • Hur man skapar det omöjliga och hittar nyckeln till sin egen och klientens skaparförmåga 
 • Fokus, närvaro och utmaning i coachsamtalet
 • Lär dig vad du skall göra när du inte vet vad du skall göra i coachsamtalet 

 

Fjärde blocket

I sista blocket fokuserar vi på hur du ska använda dina nya kunskaper i ditt liv, jobb och business. Hur du skall gå vidare för att kunna hjälpa andra att vakna upp till en större medvetenhet om hur livet på riktigt fungerar.

 • Vad krävs för att flytta ett företag från att överleva till att blomstra, inklusive ditt eget
 • Hur du skapar magiska resultat 
 • Marknadsföring och kul försäljning
 • Att leva i total tillit 

 

Omfattning

Hela utbildningen omfattar ca 100 timmar och pågår under 5 månader.Det ingår även ett självutvecklingsprogram på fem veckor med mycket meditationer och reflektioner.
Under den här tiden kommer vi även förse dig med träningsklienter att öva din coaching på, så du kommer igång och få den handledning som du behöver.

Marknadsföring
När du är har gått klar utbildningen får du ett diplom och har även möjligheten att marknadsföra dig själv på vår hemsida.
Du har även möjlighet att använda flera av våra beprövade och populära program för självutveckling för dina klienter samtidigt som du coachar dem.

 

Nästa startdatum 

Nästa start är 5 september 2023 på en vacker kursgård i Älvkarleby.
https://www.theretreat.cc/herrgrden

Kursdatum:
5-7 September – på kursgård i Älvkarleby, ca 1tim norr om Arlanda.
Vi startar på tisdag kl 13 och avslutar torsdag kl 15
21 September – 2 timmar på Zoom mellan kl 17-19
3-5 Oktober – på kursgården i Älvkarleby igen. Start tisdag kl 13 till torsdag kl 15
19 Oktober – 2 timmar på Zoom mellan kl 17-19
9-11 November – digitalt på Zoom. Tors kl 13-17, Fre kl 10-17, Lörd kl 10-15
16 November – 11 Januari Soul Camp, en digital kurs i fem veckor med träff varje torsdag kl 17,00-18,30 på Zoom.
16 November – 17,00-18,30 på Zoom
23 November – 17,00-18,30 på Zoom
30 November – 17,00-18,30 på Zoom
7 December – 17,00-18,30 på Zoom
14 December – 17,00-18,30 på Zoom
15 December-10 Januari – Juluppehåll
11 Januari – 17,00-18,30 på Zoom
25-26 Januari – avslutning i Stockholm, kl 10-16 båda dagarna. Du ordnar själv med boende.

Max 12 personer så vi kan stötta varje person individuellt. 

Pris
Din investering är 42 900kr + moms 25%
Till det tillkommer självkostnadspris för kost & logi vid två tillfällen på kursgård.
Studiematerial ingår i kursavgiften

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 8000kr + moms 25% (totalt 10 000kr)

Kursledare
Annette Forslund, Anette Stjernström & Monika Rodgers

Hur anmäler jag mig?
Alla anmälningar sker efter ett samtal med oss så vi kan avgöra om det här är rätt utbildning för dig just nu. 

Boka ett samtal med någon av oss kursledare genom att klicka på knappen nedan.

Ser fram emot att få prata med dig.

Testimonials - Vad andra tycker om utbildningen

– Annika Bergman

– Anna Andreasson

– Ingela Utter Gille