The Mindshift - Certifierad Transformativ Coach

Bli fri från dina begränsande tankar.

En unik coachutbildning som låser upp ditt och andras medvetande med hjälp av de 8 nycklarna och Transformativ Coaching

Utbildningen är för dig som vill komma till en djupare insikt om vem du egentligen är och vilka oanade möjligheter du sitter på. Samtidigt som du lär dig hur du kan coacha andra till samma insikt.

Du kommer få lära dig hur du frigör dig själv och dina klienter/kunder från tankarnas slaveri. Tankar som oftast håller oss i fångenskap genom att berätta att vi skall finnas till för alla andra att vi skall jämföra och tävla mot varandra i jakten på att duga, vara omtyckt eller lyckas i omgivningens ögon. 

När vi lär oss att leva ett liv baserat på förväntningar och krav utifrån är det lätt att vi förlorar kontakten med vår innersta kärna och därmed vår intuition (vår förmåga att göra en omedelbar bedömning med medvetandet utan att ha tillgång till alla fakta).

När du har en klar insikt om vad som är sant för DIG så kan du bli medveten. Din medvetenhet påverkar dina framtida handlingar och du börjar leva ett liv där du är autentiskt dig själv. Att vara autentisk betyder att du följer dig själv istället för någon eller något annat. På så vis blir du fri. Med friheten följer ökad tydlighet, lätthet, kreativitet och framgång. Så skapar du ditt eget friska, hållbara kretslopp.

 

Vem riktar sig utbildningen till:  Det här är en utbildning för dig som är lika intresserad av din egen utveckling som andras. Den vänder sig både till dig som vill bli professionell coach och till dig som vill utveckla ett coachande ledarskap. Kanske driver du eget företag och vill ha verktyg för att fördjupa din kontakt med kunder eller klienter. Oavsett vilken av dessa roller du befinner dig i kommer kursen att ge dig livsomvälvande insikter som tar dig och ditt ledarskap till en helt ny nivå.

Genom att vara en inspiratör för de du leder och/eller för dina kunder kommer du att tillåta dem att bli mer av sig själva så att deras storhet också kommer världen till del i större utsträckning.

Med ett coachande förhållningssätt som grund stödjer vi dig att upptäcka och utveckla din unika coach-/ledarstil. Vägen går genom att du får upptäcka mer av din egen potential och att du utmanas just där du behöver utmanas för att ta nästa steg i din personliga utveckling.

Du lär dig också att coacha dina kunder/medarbetare med ett autentiskt intresse för deras utveckling. Allt detta leder givetvis till bättre resultat, högre kreativitet, effektivare kommunikation, mer självständighet och ökad lönsamhet för alla inblandade.

Boka ett samtal
Blir du nyfiken, vill boka eller vill veta mer så kan du boka ett kort samtal med oss. Klicka på länken nedan och välj en tid, så ses vi sedan på ett digitalt möte

Upplägg av utbildningen

Omfattning

Utbildningen pågår under 6 månader och omfattar ca 100 timmar så att du hinner integrera det nya du lär dig och praktisera på klienter under tiden

De åtta nycklarna till ökad medvetenhet

Nyckeln:  Consciousness – Vi fördjupar oss i  den spännande ämnet –  medvetenhet –  om vilka vi egentligen är och hur vi kan använda våra förmågor för att hjälpa andra att göra desamma. Vi fördjupar oss i principerna bakom förståelsen inifrån och ut – varifrån människors upplevelse av livet verkligen kommer ifrån.

 • Hur du programmerar om ditt sinne ifrån rädsla och kontroll till skapande
 •  Hur du väcker ditt geni till liv – sinnets fantastiska kapacitet för insikt, kreativitet och vägledning 
 •  Hur du kan använda kraften av insikt, förundran och en värld av djupare känslor.

Nyckel: Commitment : För att skapa förändring  och nå framgång krävs det att vi bestämmer oss. När vi förbinder oss till något med hela vårt hjärta, sinne och själ skapar vi en kraftfull inre drivkraft som gör oss redo att möta utmaningar och övervinna hinder på vägen. 

 • Hur du tar ansvar för dina handlingar och skapar meningsfulla resultat
 • Hur du blir modig, stabil och tydlig för dig själv och andra
 • Hur du skapar uthållighet och  bestämmer dig på riktigt

Nyckel : Clarity: Det finns ingen större gåva du kan ge en annan människa än  att vara helt närvarande i stunden. Att känna igen gnistan av ”the true self” i dig själv och  andra. Vi fördjupar oss i dina styrkor och vilka dina psykologiska behov är.

 •  Hur du använder djupt lyssnande, connection och tillit
 •  Vad är Transformativ närvaro – genom att  vara mer av den du verkligen är kommer du att skapa störst inverkan på kund/ klient
 •  Hur du kan vara i det utrymme där mänsklighet och det stora energifältet samverkar

Nyckel Cancel: När vi kan släppa taget om vårt förflutna och det som håller oss fast i våra gamla trosföreställningar så skapas det magi. Här får du hjälp med att lösgöra dina hinder med hjälp av olika kraftfulla metoder.

 • Hur du på ett tillförlitligt sätt sätter igång din egen känsla av liv, upplever personliga genombrott och skapar bestående förändring.
 • Hur du förlåter dig själv och andra  
 • Hur du skapar en stark kontakt med din själ

Nyckel Courage: Här hjälper vi dig att känna kraften och intelligensen från ditt hjärta  Det modigaste vi kan göra är att vara kvar i våra hjärtan oavsett vad som händer. Att välja kärlek istället för rädsla. 

 • Hur du lyssnar på din intuition och sedan följer den
 • Forskningsresultat från HeartMath Institute 
 • Att våga vara sårbar och att leda ifrån passion istället för kontroll och prestation.

Nyckel Community:  I en värld av ständigt ökande volatilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (VUCA) är förmågan att vara en säker hamn i en storm guld värd. När du på ett tillförlitligt sätt kan hjälpa människor att vakna upp till det djupaste och bästa de har inom sig, är nästa jobb att hjälpa dem att navigera i sin värld med mer lätthet och glädje. 

 • Fokus, närvaro och utmaning i samtalet
 • Hur man vårdar gnistan av kärlek och förståelse i alla relationer
 • Hur man sätter gång kroppens medfödda drivkraft för hälsa och optimerar förutsättningarna för läkning

Nyckel Creativity: Här fokuserar vi på hur du skall använda dina nya kunskaper i ditt liv, jobb och business. Hur du skall gå vidare för att kunna hjälpa andra att vakna upp till en större medvetenhet om hur livet fungerar.

 • Vad krävs för att flytta ett företag från att överleva till att blomstra, inklusive ditt eget och skapar magiska resultat
 • Hur man släpper prestationen och i stället skapar innovation och
  kreativa lösningar
 • Hur man skapar det omöjliga och hittar nyckeln till sin egen och klientens skaparförmåga

Nyckel Celebrate: Firande har många aspekter från det lilla till det stora.Firandet är också en viktig del i ett avslut och släppa taget om något för att börja något nytt.

 • Hur vi kan använda firandet till att skapa mer självkärlek och göra oss observanta på vad vi behöver just i dag.
 •  Hur vi kan fira genom att göra oss uppmärksamma på vad vi vill uppnå och sedan fira små delmål på vägen.
 •  Hur vi firar i förväg att vi kom på en ny ide, en ny process etc.


Praktik: Du kommer att få coacha träningsklienter under utbildningen och få handledning under tiden.


Boka ett samtal
Blir du nyfiken, vill boka eller vill veta mer så kan du boka ett kort samtal med oss. Klicka på länken nedan och välj en tid, så ses vi sedan på ett digitalt möte

Nästa startdatum 

Nästa start är 4 mars 2024 på Susannas vackra herrgård i Älvkarleby en timme norr om Arlanda.
https://www.susannas.se

Kursdatum:
4-6 mars – på kursgård i Älvkarleby
Vi startar på måndag kl 14 och avslutar onsdag kl 15
20-21 mars –  Två kvällar på zoom mellan kl 16-19
2 april – kl 17-19 på zoom
8-10 april – på kursgården i Älvkarleby igen. Start måndag kl 14 till onsdag kl 15
25 april – 2 timmar på Zoom mellan kl 17-19
10 -11 maj–  Zoom fredag kl 13-17, Lördag kl 10-16
23 maj– 18.00-19.00 på Zoom
6 juni– 1800-19.00 på Zoom
Sommaruppehåll och coachning av klienter
25 juli – 18,00-1900 på Zoom
8 aug– 18,00-1900 på Zoom
22 aug – 18,00-19,00 på Zoom 
6-7 sept– Avslutning i Stockholm, kl 10-16 båda dagarna. Du ordnar själv med boende.

Early Bird
Anmälan före 1 december 2023 = 10.000 ink moms lägre pris för snabbt beslut, grattis 🙂
Anmälan före 31 december 2023= 5.000 inkl moms lägre pris.
Ordinarie pris
Företag 42 900 kr + moms 25%
Privat person 42 900 kr ink moms
Möjlighet finns för delbetalning.
Till det tillkommer självkostnadspris för kost & logi & resor när vi ses IRL
Studiematerial, kurslitteratur och en goodiebag  värd 2000 kr ingår i kursavgiften

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 8000kr + moms 25% (totalt 10 000kr)

Hur anmäler jag mig?
Alla anmälningar sker efter ett samtal med oss så vi kan avgöra om det här är rätt utbildning för dig just nu. 

Boka ett samtal genom att klicka på knappen nedan.

Ser fram emot att få prata med dig.

Testimonials - Vad andra tycker om utbildningen

– Annika Bergman

– Anna Andreasson

– Ingela Utter Gille