Andra steget

The Mindshift

The Mindshift – en unik fortsättning av det första steget The Reset.
För dig som vill komma till en djupare insikt om vem du är, släppa taget om gamla trosföreställningar, hitta kraft för att göra en bestående förändring och skapa djupare kontakt både med dig själv och andra. Samtidigt som du lär dig hur du kan coacha och guida andra individer till samma insikter. 

Livsomvälvande insikter

Kanske är du redan professionell coach eller i en ledande roll och vill ha verktyg för att fördjupa din kontakt med dina klienter, kunder eller medarbetare. Eller så vill du utbilda dig till transformativ coach. Oavsett vilken roll du befinner dig i kommer The Mindshift att ge dig livsomvälvande insikter som tar dig själv och ditt ledarskap till en helt ny nivå. 

I det här steget kommer du även att börja praktisera genom att få coacha egna träningsklienter, coacha dina kompisar i utbildningen och få handledning av dina lärare under tiden.

Du behöver ha gått The Mindshift för att kunna gå vidare till The Change – tredje steget och bli en certifierad Change Maker!

Programmets innehåll

I The Mindshift har vi störst fokus på nycklarna – Cancel, Courage och Commitment men vi tar även med oss nycklarna Consciousness och Clarity från första steget och fördjupar oss ytterligare i dem. Vi kommer även beröra de tre sista nycklarna – som ligger med i det tredje steget – Creativity, Community och Celebrate.

Cancel

– när vi kan släppa taget om vårt förflutna och det som håller oss fast i våra gamla trosföreställningar så skapas det magi. 

Här får du en tydlig bild över vad det är som håller dig tillbaka. När vi bär med oss vårt förflutna in i våra nuvarande liv använder vi inte den kraft vi egentligen har tillgång till. Med hjälp av olika övningar och verktyg kommer vi att släppa den ryggsäck många bär på och istället skriva en ny historia. Det ger dig helt nya möjligheter till en ny och hållbar framtid.

Du får kunskap och förståelse för:

  • Vad du behöver släppa taget om
  • Förlåtelsens kraft
  • Tillit till dig själv bortom förnuftet

Courage

– hjälper dig att känna kraften och intelligensen från ditt hjärta. 

Vad kan du göra för att ta dig i den riktning du verkligen vill? När du förstår sambandet mellan hjärtat, intuitionen och ditt mod kommer du att ta massor av action. Vi tar del av forskningen inom Heartmath Institute och lär oss mer om hur vi kan använda vår intuition och vår sårbarhet i alla delar av livet.

Det modigaste vi kan göra är att vara kvar i våra hjärtan oavsett vad som händer. Att välja kärlek istället för rädsla, passion istället för kontroll och prestation.

Du får kunskap och förståelse för:

  • Sambandet mellan hjärtat, intuitionen och ditt mod
  • Forskning från Heartmath Institute 
  • Vikten av vår intuition och att vara sårbar

Commitment

– för att skapa förändring och nå framgång krävs det att vi bestämmer oss.

När vi förbinder oss till något med hela vårt hjärta, sinne och själ skapar vi en kraftfull inre drivkraft som gör oss redo att möta utmaningar och övervinna hinder på vägen. Vi fördjupar oss i hur du tar ansvar för dina handlingar och skapar meningsfulla resultat, hur du blir modig, stabil och tydlig för dig själv och andra samt hur du skapar uthållighet och bestämmer dig på riktigt.

Du får kunskap och förståelse för:

  • Varför det är viktigt att bestämma sig för att nå förändring och framgång
  • Att den viktigaste relationen du har är med dig själv  
  • Hur du gör för att få din klient/medarbetare att bestämma sig på riktigt

Transformerande Coaching

– en fördjupning i professionell coaching och coachande ledarskap.

The Mindshift ger dig också fördjupad kunskap, nya infallsvinklar och ny kunskap inom professionell coaching, de senaste motivationsteorierna, Transformational Presence Coaching, Energy Management, Body Management, Human Psychology, Neuroleadership och Heart Management. Vi utforskar även ICF:s uppdaterade 8 kärnkompetenser och hur du blir mer kärnfull i din coaching.

I programmet får du teori, tekniker, verktyg, möjlighet att träna coaching och samtal samt utrymme för reflektion. Allt för att ditt lärande ska vara inspirerande, värdeskapande och lustfyllt. 

Kunskaperna du får här kan också vara vägen vidare till certifiering hos ICF (International Coach Federation).

Nästa utbildning startar 22 nov 2024

Utbildningens längd är 4 månader (med juluppehåll), 90 timmar. Studiematerial och kurslitteratur ingår i kursavgiften. 

22 - 24 nov

Kurslokal i Stockholm city, start fredag kl 12.30, avslutar söndag kl 12

5 dec

Online på zoom kl 16-19

16 dec

Online på zoom kl 17-19

fortsättning 2025

10 - 12 jan

Kurslokal i Stockholm city, start  fredag kl 12.30, avslutar söndag kl 12

5 feb

Online på zoom kl 17-19

14 - 15 feb

Online på zoom fredag kl 13-17, lördag kl 10-16

27 feb

Online på zoom kl 17-19

11 mars

Online på zoom kl 17-19

22 mars

Kurslokal i Stockholm city kl 11.00- 21.00 med magisk avslutning

Innan betalning krävs ett godkännande av kursledningen

Pris
38 375 kr inkl moms
  •  
För att boka en plats i The Mindshift, behöver du har gått The Reset – första steget och fått ett OK från kursledningen. Anmälan öppnas under hösten 2024.