Change Maker Programmet

Bli en transformativ guide som leder in i framtiden

Låt glädje & kraft leda dig och andra!

Bli en transformativ guide – eller coach –  som leder andra in i en ny framtid 
Istället för att rikta in oss på de orsaker som skapar sjukdom, stress och meningslöshet så riktar vi strålkastarljuset på tacksamhet, frihet och glädje. Det vi fokuserar på växer!
Vi vet att vi kan leva mer tillfredsställande, rikare och passionerade liv – och när vi gör det hjälper vi andra att göra detsamma. Vi hjälper dig att minska avståndet mellan vart du är och vart du vill vara, genom att ge dig den energi du behöver, verktygen du har saknat och modet att ta action.
 
Lär dig bemästra den kritiska rösten vi alla har inom oss och som säger att – Du har inte tid, inte råd, du kan inte, du är inte bra nog,  gör det sedan… osv.
Istället för att vara utelämnad till de yttre omständigheterna så lär vi dig ta tillbaka kraften i ditt inre och skapa ett extraordinärt liv.
Det gör vi genom att använda de mest effektiva verktygen som har tagits fram utifrån den nya forskningen inom neuroscience i kombination med tvåtusenårig visdom från öst.
 
Vi har paketerat lösningen i 8 nycklar som du kommer lära dig att använda. Först för din egen del och för att du sedan ska kunna ge dem vidare till andra!
 

Change Makers Programmet är en inbjudan till att träffa ditt sanna jag, väcka din själ och börja göra det du är passionerad för. Du skapar en helt ny relation till dig själv så att den kreativa processen blir lustfylld istället för att den kommer ifrån perfektion och prestation.

Programmet ger dig kunskapen om hur du med hjälp av de 8 nyckelkompetenserna låser upp både din egen kraft och andras. Du kommer sedan leda förändring ifrån ett äkta och autentiskt JAG.
Din energi kommer att smitta andra genom att du är ditt unika DU och inte en påklistrad titel, något du lärt dig utifrån och in.

Vem kan ansöka till Change Makers Programmet?

Programmet är för dig som vill fördjupa dig i din själsliga utveckling och avveckla dina begränsade personliga  programmeringar för gott. För dig som vill ta action och göra en förändring som blir bestående. Och som på riktigt vill leva mer i glädje, tacksamhet och i linje med ditt syfte.

Du har redan påbörjat din resa i självledarskap och i dag  jobbar du som entreprenör eller är anställd. Var och hur du jobbar är inte det viktigaste utan det är vart du är på väg. Du kan uppleva en frustration och ett skav och du vet att du har mer att bidra med. Du ser utveckling som något livsnödvändigt.

Du kommer att kunna använda det du lär dig i din nuvarande roll. Eller så vill du  göra något nytt och tillsammans med andra, bidra till den nya samhällsutvecklingen och bryta gamla uttjänta mönster. Vi behöver alla hitta vårt inre syfte, ta ansvar för helheten, samverka och visa varandra omtanke.

Tidigare deltagare har använt utbildningen till att tillsammans starta företag. Skapat helt nya relationer och nya inkomster. De har lämnat dåliga relationer, flyttat utomlands och brutit med vanor och gått vidare med sina liv på ett sätt som de aldrig hade föreställt sig var möjligt.

Varför skall du gå Change Makers Programmet?

 • Bli en del av ett movement som förstår att ”det gamla sättet” inte fungerar längre, som släpper lös kraften istället för att låsa in – som agerar ifrån tillit – inte kontroll!
 • Möt andra modiga visionärer i en kraftfull och bestående gemenskap!
 • Bli medveten om vem du egentligen är – och hur ditt mindset fungerar!
 • Gör ett bestående avtryck i världen!
 • Fortsätt att växa, bidra och utvecklas som en central del av Change Makers – The Movement!
 • Du vill utbilda dig till en Certifierad Change Maker och Certifierad Transformativ Coach.
 

Skillnaden mellan Certifierad Transformativ Coach och Certifierad Change Maker

Som coach jobbar du med individuella klienter och får lära dig mer om:
– Att skapa utmanande & inspirerande mål
– Fokus, närvaro & utmaning i samtalet
– Tillit & kontakt som en grund för växande
– Att förstå vad som egentligen sägs genom att lyssna med alla sinnen
– Att coacha genom att ställa kraftfulla frågor
– Konkreta verktyg för planering & uppföljning
– Coachande feedback
 

Som Change Maker fokuserar du mer på att utbilda, föreläsa och hålla grupper, Vi lär dig att:
– Ta fram din målgrupp
– Hur du paketerar och presenterar dig och ditt budskap.
– Hur du använder dina styrkor
– Hur du släpper loss din kreativitet, lust och glädje
– Hur du säljer dina tjänster och tar betalt
– På riktigt förstå kraften i samarbete
– Hur du kan synas på sociala medier

Vem har du blivit efter Change Makers Programmet?

 • du följer din intuition och ditt hjärta istället för gamla programmeringar
 • du expanderar ständigt på alla plan i livet och är en attraktiv förebild för både dig själv och omvärlden
 • du känner stark tillit och trygghet till din egen förmåga och det du tror på
 • du vet att utan action händer ingenting
 • du kämpar inte – utan följer livets lätthet och känner glädje, nyfikenhet och tacksamhet
 • du förstår att det är dina tankar, känslor och beteenden som skapar din livsupplevelse och vet att för att ändra ”där ute” så börjar du ”där inne”
 • du är en ambassadör, guide och visionär för framtiden som passionerat delar med dig av din visdom till andra.
 • Du är en Certifierad Change Maker eller en Certifierad Transformativ Coach


Några som startat företag efter avslutad utbildning
https://yourspacecorporate.com/
https://www.connectandexpand.com/

 

De 8 nycklarna till medveten förändring

Consciousness – Är en en unik förmåga som ger oss möjligheten att vara medveten om oss själva, våra handlingar och hur vi upplever vår omgivning.

När du får kunskap om de olika medvetandenivåerna kan du också röra sig mellan dem och se hur de fungerar vid olika tidpunkter, vilket förändrar hela vårt sätt att se på verkligheten. Du får förståelse för hjärnans funktion enligt forskning och resultat framtaget av blandannat Dr Joe Dispenza.

Commitment – Här aktiverar du din sanna vilja och tar reda på vad du verkligen vill! Du utvecklar din vision och ditt syfte, du förstår vad du vill och varför. För att skapa förändring och nå framgång krävs det att vi bestämmer oss. När vi förbinder oss till något med hela vårt hjärta, sinne och själ skapar vi en kraftfull inre drivkraft som gör oss redo att möta utmaningar och övervinna hinder på vägen.

Clarity – Här fördjupar vi oss i de sex grundläggande psykologiska behoven, samt vilka 33 olika drivkrafter som finns och hur de kan användas för att optimera både resultat och välmående. Vi lär oss behärska konsten av transformativ närvaro och hur den kan förändra alla delar av våra liv.

Cancel –  Här får du en kristallklar bild över vad det är som håller dig tillbaka. När vi bär med oss vårt förflutna in i våra nuvarande liv använder vi inte den kraft vi egentligen har tillgång till. Här får du en klar bild av vilka rädslor, känslor och vanor som stoppar dig. Med hjälp av olika övningar och verktyg kommer vi släppa den ryggsäck många  bär på och istället skriva en ny historia. Det ger dig helt nya möjligheter till en ny och hållbar framtid.

Courage – Vad kan du göra för att ta dig i den riktning du verkligen vill? När du förstår sambandet mellan hjärtat, intuitionen och ditt mod kommer du att ta massor av action. Vi tar del av forskningen inom Heartmath Institute och lär oss mer om hur vi kan använda vår intuition och vår sårbarhet i alla delar av livet.

Community – Ensam är inte stark. Vi är mer connectade än vi tror. Tillsammans med andra blir allt du gör mer glädjefullt, kraftfullt och effektivt. Små dagliga actions garanterar helt nya resultat. Vad gör oss egentligen lyckliga? Baserat på forskningsresultat och mänskliga upplevelser tar vi reda på vad lycka egentligen är och hur vi både kan skapa och sprida den.

Creativity – Ökad förståelse vilken betydelse kreativiteten har i våra liv. Här har vi med oss kreativitetsexperten och den kända författaren Teo Härén som kommer guida och inspirera oss in i en kreativ process. Dels vad kreativitet är, vad som påverkar den och hur den kan förändras – och vi kommer själva kommer få uppleva och använda den  på alla plan i våra liv.

Celebrate – Förståelsen om hur vi ger oss själva ett äkta värde, hur vi kan skapa en tillvaro av tacksamhet och att stanna upp och fira det som är. Här får vi förståelsen av att vi alla är en del i ett större sammanhang och vi lär oss glädjen av att ge tillbaka. Det Hjälper oss att skapa starka och bestående minnen som vi kan se tillbaka på senare i livet och inspireras av. 

 

Lärare

Annette Forslund – Grundare av utbildningen. Lämnade ett delägarskap på finansbolaget Max Matthissen för 20 år sedan  och startade istället företag inom coachning, mindfulness, självledarskap och försäljning. Hon var trött på yta och spel och utbildade sig istället  till Psykosyntesterapeut, ICF Certifierad Coach, Transformativ Coach med Michael Neil i Los Angeles, Hon har utbildat coacher sedan 2009.
 
Anette Stjernström-  Medskapare av CMA: stannade kvar längre inom bank och finans, och förstod 2018 att hon behövde följa sin inre längtan. Hon avslutade finanslivet och startade istället en egen business inom yoga och coachning. Längtan efter ett friare liv gjorde sig påmint och ledde till att hon tog ännu ett kliv och sålde sin lägenhet i centrala Stockholm. I samband med det flyttade hon även hela sin business online, vilket öppnade upp för nomadlivet.
 
Teo Härenär proffs på kreativitet. I över 20 år har han fördjupat sig i det ämnet, föreläst runt om i världen och även varit med och startat upp TEDx. Idag brinner Teo för att få oss människor att hitta vår naturliga urkraft av kreativitet, lekfullhet och fantasi
 

Lovisa Rutland – är utbildad organisationskonsult på Gestaltakademin i Stockholm och även certifierad inom konceptet ”Förändringens fyra rum”. Lovisa har coachat individer och grupper på olika sätt de senaste 10 åren, är utbildad ICF och Transformativ coach och en Certifierad Change Maker Hon älskar att bidra till lärande och utveckling på olika sätt. Hon har en fantastisk förmåga att stödja och hålla individer och grupper på banan i den riktning som de vill utvecklas mot.

Cecilia Dettner – har en grund i ekonomi, marknadsföring och kommunikation och har sedan vidareutbildat sig inom neuroscience, holistisk hälsa och hållbar utveckling. Cecilia är till sinnet entreprenör och har drivit och sålt bolag i tre olika branscher; kommunikation, optik och hälsa & träning. Hon har varit VD, affärsutvecklingschef, marknadschef samt drivit konsultverksamhet och haft personalansvar i många olika typer av organisationer.

 

 

Hur är programmet upplagt?

För att vi skall få en bestående förändring krävs det att den nya kunskapen blir förankrad i kroppen. Vi behöver KÄNNA det nya vi lär oss. Därför ses vi fysiskt i mindre grupper. I gruppen skapas det ett kraftfullt energifält som gör att vi tillsammans kommer till en ny plats inom oss själva som det är omöjligt att göra på egen hand.
 
 • 160 utbildningstimmar
 • 130 timmar ses vi fysiskt i en energifylld miljö uppdelade på fyra tillfällen
 • 30 timmar digitalt
 • Max 14 deltagare
 • Digital plattform med all utbildningsmaterial samt annan kurslitteratur
 • Tillgång till en skön och trygg gruppgemenskap
 • Uppstart av ett projekt med andra deltagare under utbildningen som ofta leder till fortsatt samarbete –  för de som vill bli Certifierad Change Maker
 • Privat chattrum direkt med instruktörerna för utbildningen
 •  Individuell coachning
 • Möjlighet att vara med i vårt Mastermind efter avslutad utbildning som innebär bla resor till Kenya och Portugal samt digitala träffar en gång i månaden.
 • För att bli certifierad krävs det att du har slutför 80 % av alla uppgifter samt att du genomfört ett gemensamt projekt med andra kursdeltagare. Som coach har du coachat minst 20 timmar samt gjort ett slutprov som visar på att du förstått de 8 nycklarna.

 

 

Nästa Start 7 september 2024

Utbildningens längd
160  timmar totalt uppdelade på 30 timmar digitalt och
130 timmar IRL + egna studier

Utbildningen till Transformativ Coach är 110 timmar totalt.

Kursdatum:
7 -9 september På kursgård start lördag kl 10.00 och avslutar måndag kl 14.00

24-25 september – Två kvällar digitalt på Zoom mellan kl 16-19

 8 oktober 17-19 på zoom

21-23 oktober –  På kursgård Start måndag kl 14 till onsdag kl 15

5 nov– 17-19 på Zoom

22- 23 nov– på Zoom, Fredag kl 13-17, Lördag kl 10-16

3 dec– 17-19 på Zoom

10-12 decPå kursgård. Start måndag kl 12 (börjar med lunch) till onsdag kl 12 (ej lunch)

2025

14 jan – 17-19 på Zoom
28 jan  -17-19 på Zoom

11 feb– 17-19 på Zoom
25 feb  – 17-19 på Zoom 

7 – 8 mars – Avslutning i Stockholm, kl 10-20 fredag 10-13 lördag. Du ordnar själv med boende.

INVESTERING

Early Bird
Anmälan före 1 maj  = 10.000 ink moms lägre pris för snabbt beslut, grattis 🙂
Anmälan före 1 juni = 5.000 inkl moms lägre pris.
Ordinarie pris
Från:
Företag 42 900 kr + moms 25%
Privat person 42 900 kr ink moms
Möjlighet finns för delbetalning.
Till det tillkommer självkostnadspris för kost & logi & resor när vi ses IRL
Studiematerial och kurslitteratur ingår i kursavgiften

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 8000kr + moms 25% (totalt 10 000kr)

Hur anmäler jag mig?
Alla anmälningar sker efter ett samtal med oss så vi gemensamt kan bestämma om du vill utbilda dig till Transformativ coach eller till Cetifierad Change Maker   

Boka ett samtal genom att klicka på knappen nedan.

Vi ser verkligen fram emot att ha ett samtal med dig!

Annette och Anet

  

Testimonials - Vad andra tycker om utbildningen

– Cecilia Dettner

– Angelika Westermark

– Niclas Hermansson